Požarna preventiva

Na podlagi Pravilnika o požarnem redu nudimo izdelavo dokumentov in vodenje evidenc požarnega reda. Po pooblastilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 8450-31/2010-2 pa izvajamo tudi usposabljanja za varstvo pred požarom.

Kot poklicna gasilska enota se vsakodnevno srečujemo z aktivnostmi s področja požarne varnosti in imamo na tem področju osvojena znanja in bogate izkušnje. Strokovnost in zavezanost kakovostni izvedbi storitev sta prav gotovo pomembna dejavnika, ki vam zagotavljata resno in odgovorno sodelovanje ter obvladovanje celotnega področja požarnega varstva.

Ponujamo vam celovito ureditev področja varstva pred požarom;

 • nudimo svetovanje s področja varstva pred požarom in iščemo za vas najugodnejše rešitve,
 • obveščamo vas o novostih in vam svetujemo glede nove zakonodaje, novih pristopov,
 • vas opozarjamo na nepravilnosti z rednimi kontrolnimi ogledi,
 • sodelujemo pri napovedanih inšpekcijskih nadzorih požarne varnosti,
 • po potrebi zagotavljamo požarno stražo,
 • izdelujemo potrebne dokumente in revizije le-teh,
 • vzdržujemo in pregledujemo gasilnike ter hidrantna omrežja,
 • delo poteka v okviru sklenjenih pogodb.

 

Nudimo izdelavo sledečih dokumentov in revizij le-teh:

 • Izdelava ocene požarne ogroženosti,
 • Izdelava požarnih redov,
 • Izdelava požarnih načrtov,
 • Izdelava načrtov evakuacije.

Izvajamo usposabljanja in seminarje požarne preventive:

 • Izvajamo letne vaje evakuacije,
 • Seznanitve zaposlenih s požarnim redom in evakuacijskimi načrti,
 • Usposabljanja s preizkusom znanja zaposlenih iz varstva pred požari,
 • Usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • Seminarje na temo požarne preventive.

 

Področje varnosti in zdravja pri delu:

Nudimo svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu in v sodelovanju s strokovnjaki s tega področja po dogovoru zagotavljamo tudi celovito ureditev področja varnosti in zdravja pri delu.

Kako poteka sodelovanje?

Pred začetkom sodelovanja najprej spoznamo vaše podjetje, se seznanimo z obstoječim stanjem in prisluhnemo vašim željam. O obsegu sodelovanja se z vami dogovorimo na podlagi vaših potreb in zahtev. Faktura se izda po dejansko opravljenih delih in porabljenem materialu.

Z izvajanjem notranjih kontrol preventivno opozarjamo na nevarnosti pred požarom, kar posledično zmanjšuje verjetnost za nastanek požara. Poskrbimo za vodenje vseh evidenc požarnega reda. Izvajamo izobraževanja in usposabljanja s preizkusom znanja s področja požarnega varstva. Izdelamo vam program evakuacije iz objekta in izvedemo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob intervenciji po zahtevah zakonodaje.

V celoti lahko poskrbimo tudi za preglede hidrantov, servis in polnjenje vaših gasilnikov, ali pa za dobavo in montažo gasilnikov ter opozorilnih tabel in nalepk.

Inšpekcijski pregled za vas ne bo stresni dogodek, ampak priložnost, da pokažete svoj kvaliteten odnos do varstva pred požarom in drugimi nesrečami.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 07 39 33 058 oz. e-poštnem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Veselimo se našega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo!