Meritve hidrantnih omrežij

Na podlagi pooblastila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 8450-33/2010-2 smo v GRC pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki jih opravljamo v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95).

Na podlagi 2. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja (HO) za:

  • novo vgrajena hidrantna omrežja,
  • razširitev hidrantnega omrežja,
  • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Preizkus HO je sestavljen iz pregleda projektne dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja. Po opravljenem preizkusu izvajalec izda pisno poročilo, kateremu sta priložena merilni in hidrantni list s preizkusnimi podatki. Zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljalec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov) mora to dokumentacijo hraniti trajno.

Poleg preizkusa se vsako leto opravlja redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja, ki obsega vizualni pregled:

На зверосайте можно можно узнать что такое корковые водоросли и посмотреть их фотографии.
Корабельный винт в корковых водорослях
  • pri zunanjem HO pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja,
  • pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost,
  • pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika,
  • in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju.