Servis RGA

Na podlagi pooblastila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 8450-34/2010-2 smo v GRC pooblaščeni za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasiilnih aparatov, za gasilnike GALLUS, TOTAL, PASTOR, ITTP, GLORIA, A.B.M. Victoria, URBAN, GEN BIOGEN in BAVARIA.

Gasilniki morajo biti redno vzdrževani vsako leto po navodilih proizvajalca in v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04).

Vzdrževanje gasilnikov obsega:

  • pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca,
  • servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledu.

Pregledane gasilnike serviser GRC opremi z vidno oznako – nalepko, ki vsebuje:

  • naš naslov,
  • vrsto opravljenega vzdrževanja,
  • datum opravljenega vzdrževanja,
  • datum naslednjega vzdrževanja,
  • žig GRC in podpis serviserja.