Kurilna sezona

  • Pred začetkom kurjenja je potrebno natančno pregledati peči in kotle ter jih očistiti. V celoti je potrebno očistiti dimnike in iz njih odstraniti saje in morebitna ptičja gnezda.
  • Preverite stanje radiatorjev in ventilov, prav tako preverite delovanje električnih naprav za ogrevanje.
  • Bodite pozorni pri odlaganju pepela! Pepel je namreč lahko še 24 ur po odstranitvi vnetljiv, zato ga nikoli ne odlagajte v kartonske škatle, plastične posode in kontejnerje. Pepel odlagajte samo v kovinske kontejnerje na prostem.