Kako ravnati, ko ...

... zagori maščoba na štedilniku?

 • izklopimo štedilnik oziroma grelno površino,
 • gorečo posodo pokrijemo z mokro krpo ali pokrovko,
 • uporabimo gasilnik, če ga imamo doma.

 

 • NIKOLI ne gasimo z vodo!
 • Ne prenašajmo goreče posode!

... zaznamo uhajanje plina v stanovanju?

 • takoj odpremo okna in vrata ter naredimo prepih,
 • poskušajmo ugotoviti vir uhajanja plina in ga zaprimo,
 • električni tok izklopimo le v primeru, če je stikalo izven prostora, kjer uhaja plin.

 

 • NE PRIŽIGAJMO luči ali električnih naprav, oziroma drugih predmetov, ki bi lahko povzročili iskro.
 • Ne uporabljajmo odprtega ognja!

... zagori električni gospodinjski aparat?

 • takoj odklopimo napravo iz električnega omrežja,
 • gasimo z gasilnikom s CO2 ali na gasilni prah ABC.

V primeru, da smo gorečo napravo POPOLNOMA odklopili iz omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni druge možnosti, lahko gasimo tudi z vodo, da preprečimo širjenje požara.

... zagori obleka na človeku?

 • takoj pričnemo gasiti s prekrivanjem gorečih delov obleke, da požar zadušimo,
 • pri gašenju uporabimo odejo, kos obleke, prt in podobno,
 • najprej zaščitimo in gasimo pri glavi goreče osebe,
 • sami se lahko pogasimo z valjanjem po tleh,

V skrajnem primeru lahko za gašenje uporabimo tudi vodo.

... zagorijo saje v dimniku?

 • odstranimo vse vnetljive predmete iz bližine dimnika,
 • preglejmo vse prostore, skozi katere poteka dimnik, da ne bi kje uhajal strupen plin in dim,
 • o požaru obvestimo vse stanovalce,
 • omogočimo gasilcem dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali izgorevanje saj v dimniku.

 

 • NIKOLI ne vlivajmo vode v dimnik!
 • Ne odpirajmo dimniških vratic!

Po požaru je potrebno dimnik temeljito pregledati.

... zagori v stanovanju in ognja ne moremo pogasiti sami?

 • poskrbimo, da se vsi stanovalci umaknejo na prosto,
 • za seboj zaprimo okna in vrata, da preprečimo dotok kisika,
 • umaknimo posode s plinom ali gorivom,
 • pokličimo gasilce na telefonsko številko 112 in jih usmerjajmo do našega stanovanja,
 • omogočimo dostop gasilcem, jim posredujmo informacije o požaru ter o morebitnih eksplozijsko nevarnih,
 • predmetih, ki se nahajajo v gorečem stanovanju,

Ne tavajmo po dimu samo zaradi reševanja materialnih dobrin!

... zagori osebni avtomobil?

 • vozilo ustavimo na robu vozišča in ugasnemo motor,
 • pokrov motorja odpremo le, če imamo pri roki gasilno sredstvo (najustreznejši je gasilnik  z 2 kg gasilnega prahu),
 • pri gašenju nekoliko odpremo pokrov motorja in usmerimo curek gasilnega prahu na motor, nato pokrov zapremo.

 

 • Ne odpirajmo pokrova motorja ali vrat vozila, če nimamo s čim gasiti, ker tako le po nepotrebnem dovajamo kisik.
 • Ne izpraznimo gasilnika pri prvem gašenju popolnoma, ker sicer ob morebitnem ponovnem vžigu ne bomo imeli s čim gasiti.
 • Vsak smrad po dimu v vozilu je znak, da je nekaj narobe, zato nemudoma preverimo kaj!

Strah pred eksplozijo vozila je odveč, saj to lahko vidimo le v zrežiranih filmih. Največja nevarnost ob požaru na vozilu nam grozi, če iz različnih vzrokov ostanemo v vozilu in se zastrupimo oz. zadušimo s produkti gorenja.

V sili lahko gasimo tudi s peskom, zemljo ali snegom oziroma motor prekrijemo s ponjavo.