Prijavljanje nezgode

V primeru, da potrebujete pomoč gasilcev zaradi požara ali kakšne druge nezgode, pokličite Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112!

Povejte:

  • Svoje IME, PRIIMEK in telefonsko številko,
  • KJE se je zgodilo?
  • KAJ se je zgodilo?
  • Kolikšen je obseg nesreče?
  • Ali so ogroženi ljudje in živali?

Govorite mirno in razločno ter odgovarjajte na morebitna vprašanja operativnega delavca. Počakajte gasilce in jih usmerjajte na kraj nezgode, sodelujte z vodjo intervencije in ga informirajte o morebitnih eksplozivnih ali drugih nevarnih snoveh, ki so prisotne.

Как выглядят водоросли корковые под водой можно узнать по ссылке.

Zavedajte se, da je pravočasna in točna prijava zelo pomembna za uspešno intervencijo, zato ne odlašajte s klicem na številko 112 in pravočasno rešujte svoje življenje in premoženje.