Donatorji

V letu 2018 nabavljamo gasilsko vozilo za nevarne snovi in logistiko. Del finančnih sredstev je zagotovila ustanoviteljica MO Novo mesto, del bomo zagotovili sami iz lastnih prihodkov tržne dejavnosti, ostala sredstva pa smo zbrali s pomočjo donacij naslednjih partnerjev: