Ogled Doma starejših občanov Novo mesto in podjetja URSA

Vodilni operativni sestav Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto vsako leto opravi določene strokovne oglede objektov, ki so zahtevnejši za posredovanje. Gre za objekte kateri imajo večjo požarno ogroženost oz. take kjer se zadržuje hkrati večje število oseb. Namen teh ogledov je seznanitev vodilnega operativnega gasilskega sestava GRC Novo mesto s specifikami objekta, aktivno/pasivno požarno zaščito ter organizacijo dela in požarne preventive. V primeru izrednega dogodka nam poznavanje detajlov objekta omogoča uspešnejše in učinkovitejše posredovanje, kar pa je ključnega pomena.

 


Konec novembra smo tako izvedli voden strokovni ogled Doma starejših občanov Novo mesto, ki je specifičen predvsem zaradi evakuacije ali reševanja neokretnih oz. težko okretnih ter dementnih stanovalcev iz razvejanega objekta.
V začetku decembra pa smo voden ogled izvedli v tovarni URSA. Zaradi samega tehnološkega procesa je ob primeru izrednih razmer posredovanje zahtevnejše, ker je potrebno upoštevati tehnološka navodila, da ob intervenciji ne pride do dodatne škode zaradi posredovanja. Podrobneje smo spoznali specifike objekta in tehnologijo, kar je pomembno za usklajeno delo ob izrednem dogodku.