Vaje evakuacije in reševanja

V sklopu preventivnega dela v Gasilsko-reševalnem centru in zakonskih obvez za zahtevnejše objekte na letnem nivoju izvajamo vaje evakuacij in reševanja. Z vajami usposabljamo uporabnike objektov za posredovanje in evakuacijo ob primeru izrednih dogodkov, s tem pa tudi sami podrobneje spoznamo obremenitve objektov, vgrajeno aktivno/pasivno požarno zaščito ter odzive uporabnikov ob izrednih dogodkih. Po zaključeni vaji naredimo analizo posamezne vaje in izdamo poročilo o vaji s priporočili in oceno vaje.