Prijavljanje nezgode

V primeru, da potrebujete pomoč gasilcev zaradi požara ali kakšne druge nezgode, pokličite Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112!

Povejte:

  • Svoje IME, PRIIMEK in telefonsko številko,
  • KJE se je zgodilo?
  • KAJ se je zgodilo?
  • Kolikšen je obseg nesreče?
  • Ali so ogroženi ljudje in živali?

Govorite mirno in razločno ter odgovarjajte na morebitna vprašanja operativnega delavca. Počakajte gasilce in jih usmerjajte na kraj nezgode, sodelujte z vodjo intervencije in ga informirajte o morebitnih eksplozivnih ali drugih nevarnih snoveh, ki so prisotne.

Zavedajte se, da je pravočasna in točna prijava zelo pomembna za uspešno intervencijo, zato ne odlašajte s klicem na številko 112 in pravočasno rešujte svoje življenje in premoženje.