STROKOVNI SEMINAR: KO ZAGORI, POTREBUJEMO POMOČ VSI


Decembra smo organizirali 3. strokovni seminar, tokrat na aktualno temo evakuacije in reševanja oseb s posebnimi potrebami.

 

 

 

Stavbe morajo biti načrtovane, zgrajene in vzdrževane tako, da jih lahko varno uporabljamo vsi, tudi osebe s posebnimi potrebami, kot so gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter gibalno ovirane osebe. Če pride do izrednega dogodka, pa običajno organizirana evakuacija za osebe s posebnimi potrebami odpove. V primeru, ko ni zagotovljenih gradbeno tehničnih ukrepov, morajo biti uporabniki stavbe organizacijsko pripravljeni in opremljeni z ustreznimi pripomočki, da se lahko varno evakuirajo tudi osebe s posebnimi potrebami.

S tega stališča in v skladu z letošnjo kampanjo URSZR ob mesecu požarne varnosti, ki je bila tudi posvečena tej temi, smo izvedli strokovni seminar, ki je bil namenjen predvsem varnostnim inženirjem, projektantom, gasilcem in upravnikom večstanovanjskih stavb, da izpostavimo aktualno problematiko.

Svoje vidike problematike so predstavili gasilci ter lokalni društvi gluhih in naglušnih DBK in društvo slepih in slabovidnih Novo mesto. Fizioterapevtka DSO Novo mesto je predstavila vidik gibalno oviranih oseb in rokovanje z njimi ob izrednem dogodku. Kasneje pa so bili predstavljeni tehnični pripomočki za osebe s posebnimi potrebami za zaznavanje požara in evakuacijo.

Na koncu je bila izvedena demonstracija evakuacije prisotnih na ta način, da smo pol skupine simulirali kot osebe s posebnimi potrebami druga polovica pa so bili njihovi spremljevalci ob evakuaciji.

S posvetom je bila izpostavljena občutljiva problematika z namenom, da si izmenjamo izkušnje posredovalci, načrtovalci in osebe, ki živijo z določenimi posebnimi potrebami. Cilj posveta je, da vpleteni v tej zgodbi začnemo usmerjeno in še bolj tematsko razmišljati pri uvajanju in izvajanju organizacijskih ukrepov požarne varnosti in sodelovanju med seboj.

Prispevek o seminarju bo v januarju 2015 objavljen tudi na RTV SLO.