Gasilsko-reševalni center

Novo mesto

 
 
 

Vaja "AC Trebnje - Novo mesto 2014"

V soboto, 12. 4. 2014 smo na avtocestnem odseku Mirna Peč – Novo mesto vzhod, pred pokritim vkopom Karteljevo, pripravili vajo regijskega pomena. Namen vaje je bil celovito preveriti pripravljenost javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, regijskih enot in služb Civilne zaščite, organov, služb in nevladnih organizacij, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti Dolenjske regije, izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe ob množični nesreči na avtocesti A2 na območju Dolenjske regije.

V skladu s cilji smo pri vaji namenili največ pozornosti:

 • sodelovanju med enotami za zaščito, reševanje in pomoč, službami nujne medicinske pomoči, upravljavcem avtoceste, Policijo, idr., ki sodelujejo ob množični nesreči na avtocesti;
 • preverjanju postopkov obveščanja in aktiviranja pristojnih organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč;
 • vodenju intervencije pri uporabi različnih enot in služb zaščite, reševanja in pomoči;
 • uporabi ustrezne tehnike reševanja ter ustrezne reševalne opreme posameznih reševalnih enot;
 • izvajanju zaščitnega ukrepa sprejema in zdravstvene oskrbe rešenih oseb;
 • izvajanju ukrepa začasne namestitve, oskrbe in nudenje psihološke pomoči nepoškodovanim udeležencem nesreče.

Predpostavka vaje

Predpostavka vaje je bila, da je na avtocesti A2, na odseku Mirna Peč – Novo mesto zahod pred pokritim vkopom Karteljevo, prišlo do prometne nesreče zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu. V prometni nesreči je bilo udeleženih pet vozil. Zaradi nepazljivosti in prevelike hitrosti se je v času po nesreči zgodilo še nekaj trčenj. Skupno je bilo udeleženih 21 osebnih vozil, ki so bila razdeljena v dve skupini. Udeležena vozila so zasedla vse tri avtocestne pasove. Eno od vozil je po nesreči zdrsnilo s cestišča in pristalo na brežini ob avtocesti. Zaradi razporeditve vozil je bil onemogočen prehod reševalnim vozilom skozi prizorišče nesreče. V nesreči je bilo udeleženih 45 oseb. Štiri osebe so zaradi poškodb umrle, 8 je življenjsko ogroženih, 8 težje poškodovanih, 7 lažje poškodovanih in 18 nepoškodovanih. V nesreči je prišlo tudi do iztekanja goriva, olja in hladilne tekočine, katera se steka v obcestni jarek. Udeleženec v prometni nesreči, ki ni poškodovan, je o nastanku in lokaciji prometne nesreče obvestil pristojni ReCO Novo mesto na telefonsko številko 112 – klic v sili.

Vaja ni bila vnaprej dogovorjena v smislu, kaj točno kdo dela, temveč zgolj katera enota bo poskrbela za posamezno področje dela. Tako se je vodja intervencije odločal glede na dejansko stanje na mestu nesreče.

Sodelujoče enote

Na vaji so sodelovale gasilske enote širšega pomena z dolenjskega območja, ki skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje med drugim opravljajo naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in sicer:

 • GRC Novo mesto,
 • PGD Trebnje.

Ker je šlo za množično nesrečo na avtocesti, se je na zahtevo vodje intervencije aktiviral Načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti Dolenjske regije. Tako se je poleg enot širšega pomena aktiviralo še preostale bližnje PGD enote, ki na omenjenem območju zagotavljajo dobavo vode v primeru večjih požarnih intervencij. Tako so na vaji sodelovali tudi:

 • PGD Šmihel,
 • PGD Mirna Peč,
 • PGD Hmeljčič,
 • PGD Ponikve.

Udeleženci v vaji so se zbrali v matičnih gasilskih domovih in se odzvali po prejetem alarmiranju z zakasnitvijo-odzivnostjo, ki je statistična za posamezno enoto.

Izvedba vaje

Glede na informacije in posredovan klic prijavitelja, ki ga je enoti GRC Novo mesto posredoval dežurni operativec v ReCO, je bilo jasno, da se je zgodila prometna nesreča z večjim številom poškodovanih oseb. Na podlagi tega je vodja intervencije takoj zaprosil za dodatno pomoč sosednje gasilske enote širšega pomena PGD Trebnje in dodaten vpoklic gasilcev v GRC Novo mesto. Med vožnjo mimo mesta nesreče v smeri Trebnjega je služba SNMP preko ReCO zahtevala aktiviranje dodatnih sil za prevoz prikolice namenjena za posredovanje v primeru množične nesreče. Vodja intervencije je med vožnjo na kraj dogodka pridobil natančnejše informacije o razsežnosti nesreče. Glede na nove ugotovitve je zahteval aktiviranje Načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti Dolenjske regije, s tem pa društva PGD Šmihel, PGD Mirna Peč, PGD Hmeljčič in PGD Ponikve.

Dovoz na mesto nesreče je bil organiziran iz dveh smeri. Prve enote so prišle na kraj prometne nesreče iz smeri Trebnjega proti Novem mestu. Zaradi možnosti hitrejšega odvoza poškodovanih oseb in prihoda dodatnih intervencijskih enot je takoj odredil popolno zaporo celotnega odseka avtoceste. Po potrditvi Policije o popolni zapori so bila vsa intervencijska vozila usmerjena na priključek Novo mesto vzhod, kjer so z vožnjo po avtocesti v nasprotno smer lažje in hitreje prihajala do kraja prometne nesreče. Zaradi zagotavljanja varnosti se je za vožnjo na kraj prometne nesreče uporabljal skrajni desni pas, za odvoz pa skrajni levi pas. Vozni pas je bil iz varnostnih razlogov prost. Hitrost vožnje je bila omejena na 50 km/h. Vsa intervencijska vozila so morala uporabljati modre luči.

Vodja intervencije je po prihodu na kraj ocenil stanje. Gasilci so s postavitvijo gasilnikov poskrbeli za minimalno požarno varovanje. Zaradi obsežnosti prometne nesreče se je vodja intervencije po hitrem ogledu in s prihodom enote PGD Trebnje odločil za sektorizacijo, saj je tako lažje koordiniral in nadziral delo intervencijskih služb. Pomočnik je v štabu skrbel za komunikacije in vodenje evidenc. Vodja PGD Trebnje je vodil sektor »tehnično reševanje«, kateri je bila podrejena prva skupina gasilcev GRC Novo mesto. Po prihodu prikolice za množišče nesreče, ki so jo pripeljali gasilci GRC Novo mesto in enote PGD Šmihel, se je vzpostavil tudi sektor »logistika« v katerem so člani PGD Šmihel poskrbeli za postavitev šotorov za oskrbo ponesrečencev.

PGD Ponikve je skrbela za sektor »požarno varovanje«. Z dvema napadalnima skupinama so poskrbeli za požarno varovanje z vodo in na trojaku pripravili vse potrebno za gašenje s peno, če bi bilo potebno.

Zadnji gasilski oddelek GRC Novo mesto je bil dodeljen v sektor »tehnično reševanje«.

V sektorju »logistika« sta po prihodu na kraj množične prometne nesreče delovali enoti PGD Hmeljčič in PGD Mirna Peč, ki sta pomagali pri prenosu ponesrečencev iz sektorja »tehnično reševanje« do šotorov za oskrbo in predajo reševalnim službam v sektor »triaža«. Zaradi zahteve osebja SNMP po helikopterskem prevozu je en oddelek iz sektorja »logistika« odšel v pripravo in organizacijo heliporta.

 

Izsledki vaje

Na vaji se je pokazalo, da je usposobljenost sodelujočih ekip dobra, a so se pokazale manjše pomanjkljivosti in tehnične težave, katere se bodo v prihodnosti odpravile. Težave so bile pri komunikaciji med različnimi službami v štabu. Vodje posameznih enot naj bi se na določen časovni interval srečevale v štabu. Le-to ni zaživelo. Dodatno težavo je na tako obsežnem delovišču predstavljalo iskanje odgovornih ljudi in usklajevanje nadaljnih postopkov dela. Možna rešitev bi bila opredelitev štaba kot fiksne lokacije skupaj s primernim poveljniškim vozilom, ki bi zagotavljalo komunikacije in podporo za sodelujoče službe. Uspešno štabno vodenje lahko izvajamo samo ob dobro delujočih in poenotenih sistemih radijskih zvez. V ta namen gasilci uporabljamo sistem ZARE, reševalci ZARE+, policija TETRO, DARS pa ZARE, ki pa ni v naboru naših kanalov.

Naslednja opazka se ponovno nanaša na komunikacije, saj na kraju zveze niso delovale najbolje, kar je tudi vplivalo na sistem štabnega vodenja. Mobilne radijske postaje so svoje delo opravljale dobro, medtem ko je bilo z ročnimi radijskimi postajami oddajanje skoraj nemogoče. Na kasnejši analizi smo se udeleženci strinjali, da je potrebno za takšne primere poskrbeti za mobilni repetitor.

Kot zadnjo pomanjkljivost pa bi navedli označevanje vodstvenih služb in ostalih sodelujočih na prizorišču. Gasilci imamo dogovorjen način označevanja, ki pa ni usklajen z ostalimi službami, zaradi tega lahko prihaja do iskanja pravih oseb. Tako so bili z rumenim telovnikom označeni vsi policisti, vodja intervencije, vodja reševalcev, ocenjevalci vaje, torej okoli 12 ljudi. V izogib takšnim napakam, bo potrebno doreči sistem označevanja.

 

Ocena vaje

Vajo je ocenjevala tudi ekipa 8 ocenjevalcev s predstavniki posameznih služb in predstavnikov inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po vaji je bila opravljena kratka analiza, ki je pokazala, da je bila vaja izpeljana dobro, v skladu s pričakovanji vendar z nekaj manjšimi pomanjkljivostmi, ki pa niso bistveno vplivala na potek izvedbe reševanja. Natančnejša analiza vaje bo opravljena v roku 1 meseca po zaključku vaje, kjer bodo svoje mnenja podale še ostale sodelujoče službe.

Na našem območju do sedaj nimamo izkušenj s tovrstnimi nesrečami v takšnem obsegu, veseli pa nas, da je vaja pokazala, da smo pripravljeni tudi na takšne dogodke in se bomo v primeru večje nesreče znali uspešno organizirati in nesrečo uspešno rešiti.

Janez Miklič, Poveljnik GRC Novo mesto

Zadnje intervencije

dogodki

P

r

i

j

a

v

a

Požarna ogroženost

warning_si-fire

 

Vizitka

Gasilsko-reševalni center
Novo mesto

Seidlova cesta 29
8000 Novo mesto

Telefon: +386(0)7 39 33 040
Fax: +386(0)7 39 33 055

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna stran: www.grc-nm.si

Delovni čas:

Splošna služba
Ponedeljek - petek
od 7:00 do 15:00

Operativa
Neprekinjeno v turnusu
12/24, 12/48

Servis in trgovina
Ponedeljek - petek
od 7:00 do 19:00